El decàleg NATURALIS

Hem intentat resumir en 10 punts els objectius de NATURALIS per il·lustrar la nostra filosofia de treball i fer-vos partíceps de la nostra finalitat.

 

 

1- Productes agrícoles conreats o produits de forma tradicional

 

2- Productes agrícoles obtinguts sense ús de productes fitosanitaris o fàrmacs de síntesi.

 

3- Productes de proximitat, amb un transport mínim entre el productor i el consumidor.

 

4- Producció respectuosa amb el medi natural: la collita d'ingredients en el medi natural no compromet en cap cas la supervivència de les espècies vegetals concernides.

 

5- Producció estacional, lligada a la disponibilitat natural dels ingredients principals.

 

6- Producció de petit volum, garantint una qualitat òptima i uns mètodes de treball artesanals.

 

7- Producció compromesa amb la traçabilitat dels productes i la seguretat alimentària.

 

8- Ús d'envasos 100% reciclables o totalment/parcialment reciclats.

 

9- Col·laboració amb petits productors que comparteixen el contingut d'aquest decàleg.

 

10- Aconseguir productes genuïns, lligats al territori i estretament relacionats amb les condicions de cultiu o de producció en alçada.